Gorllewin Morgannwg

Cysylltwch â John, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

John Beynon, 48 Whitestone Avenue, Bishopston, Swansea SA3 3DA Ffôn : 01792 232810 E-bost : westglamorgan@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : westglamorgansl@wbka.com

                                                             I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.westglamorgan-beekeepers.co.uk/