Glannau Teifi

Cysylltwch â Donald, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Donald Robertson-Adams, 

Bryngwrog, Beulah, Castellnewydd Emlyn SA38 9QR Ffôn : 07939 336076 E-bost : teifiside@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : teifisidesl@wbka.com