Abertawe a’r Cylch

Cysylltwch â Paul, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Paul Lyons, 2 West Cliff, Southgate, Swansea SA3 2AN. E-bost : swansea@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost :  swanseasl@wbka.com

                                                             I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.swanseabeekeepers.org.uk/