De Clwyd

Cysylltwch ag Carol, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Carol Keys-Shaw, Y Beudy, Maesmor Hall, Maerdy, Corwen LL21 0NS.  Ffôn : 01490 460592 E-bost : southclwyd@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Frank Brown  E-bost : southclwydsl@wbka.com

                                                              I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.scbeekeepers.co.uk/