Sir Benfro

Cysylltwch â John, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

John Dudman, Sevenoaks The Kilns, Llangwm, Haverfordwest SA62 4HG Ffôn:01437 891892 E-bost:pembrokeshire@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : pembrokeshiresl@wbka.com

                                                             I weld ein Gwefan, cliciwch http://pbka.info/