Trefaldwyn

Cysylltwch â Keith, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Keith Rimmer, Beudy Clyd, Maesmawr, Caersws SY17 5SB  Ffôn : 01686 689061 E-bost : montgomery@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Bill Gough  E-bost : sprayliaison@montybees.org.uk

I gael help gyda haid cysylltwch â : Roy Mander  Ffôn : 01938 555834  E-bost : swarm@montybees.org.uk

                                                              I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.montybees.org.uk/