Lleyn ac Eifionydd

Cysylltwch ag Amanda, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas, Amanda Bristow.  Ffôn : 01286 831328 E-bost : lleynaceifionydd@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : lleynaceifionyddsl@wbka.com

                                                              I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.lleynandeifionyddbeekeepers.btck.co.uk/