Llanbed a’r Cylch

lamp

Cysylltwch â Gordon, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Gordon Lumby, Gwynfryn, Brynteg, Llanybydder SA40 9UX Ffôn : 01570 480571 E-bost : lampeter@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : lampetersl@wbka.com

                                                             I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.lampeterbeekeepersassociation.co.uk/