Ceredigion

Cysylltwch â Wil, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Wil Griffiths, Llain Deg, Comins Coch, Aberystwyth SY23 3BG Ffôn : 01970 623334 E-bost : ceredigion@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : ceredigionsl@wbka.com