Fflint a’r Cylch

 

Cysylltwch ag Jill, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Jill & Graham Wheeler, Mertyn Downing, Whitford, Holywell CH8 9EP. Ffôn: 01745 560557 E-bost: flintanddistrict@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : flintanddistrictsl@wbka.com

                                                              I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.flintbeekeepers.co.uk/