Dwyrain Caerfyrddin

Cysylltwch â Geoff, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Geoff Saunders, Pant yr Esgair, Carmel Road, Talley, Llandeilo SA19 7DX Ffôn:01558 685331 E-bost:eastcarms@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : eastcarmssl@wbka.com

                                                              I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.ec-bka.com/