Conwy

Cysylltwch â Peter, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Peter McFadden, Ynys Goch, Ty’n Groes, Conwy LL32 8UH Ffôn : 01492 650851 E-bost : conwy@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost :conwysl@wbka.com

                                                             I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.conwybeekeepers.org.uk/