Caerdydd, Y Fro a’r Cymoedd

Cysylltwch ag Annie, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Annie Newsam, Stonecraft, Mountain Road, Bedwas, Caerphilly CF83 8ER  Ffôn : 02920 868756 E-bost : cardiff@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : cardiffsl@wbka.com

                                                              I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.cardiffbeekeepers.co.uk/