Aberhonddu a Maesyfed

Cysylltwch ag Peter, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Peter Bustin, Bethania Cottage, Upper Chapel, Brecon, LD3 9RG  Ffôn : 01874 690445 E-bost : brecknockandradnor@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: David Coles  E-bost : brecknockandradnorsl@wbka.com

I gael help gyda haid cysylltwch â : Peter Bustin Ffôn : 01874 690445 E-bost : pbustin@btinternet.com