Môn

Cysylltwch â John, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

John Bowles Ffon: 07449021219  E-bost : anglesey@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Wally Shaw Ffôn : 01248 430811 E-bost : angleseysl@wbka.com

                                                             I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.angleseybeekeepers.org