Aberystwyth

Cysylltwch ag Ann, Ysgrifennydd ein Cymdeithas, am bob ymholiad am gadw gwenyn, neu’r Gymdeithas hon.

Ysgrifennydd y Gymdeithas,

Ann Ovens, Tan-y-Cae, Talybont, Ceredigion SY24 5DP.  Ffôn : 01970 832359  E-bost : aberystwyth@wbka.com

Ein Swyddog Cydlynu Chwistrellu: Cysylltwch ag Ysgrifennydd y Gymdeithas.  E-bost : aberystwythsl@wbka.com

                                                              I weld ein Gwefan, cliciwch http://www.aberbees.co.uk