Ffair Fêl Conwy

Conwy Honey Fair, Monday 13th September 2018, 9am to 4pm

Conwy has a very long association with honey and beekeeping. The Conwy Honey Fair takes place in the High Street and Lancaster Square every 13th September (or 14th September if the 13th is a Sunday). The Honey Fair is an opportunity for beekeepers to sell their honey, and for the public to meet beekeepers, talk about bees, and buy local honey and hive products, including beeswax candles, beeswax polish and honey soaps. Plus… plant stalls, home produce, and local bee-related crafts.


The 2018 Fair will be the 29th Honey Fair organized by us. Don’t miss it! Why not make a long weekend of it? There are plenty of nice places to stay in Conwy.

 

Ffair Fêl Conwy

Mae perthynas Conwy â gwenynwyr yn mynd yn ôl ganrifoedd. Mae Ffair Fêl Conwy a gynhelir bob blwyddyn ar Stryd Fawr Conwy, ar y 13eg o Fedi, yn gyfle i wenynwyr werthu eu mêl ac i’r cyhoedd gyfarfod â’r gwenynwyr a phrynu mêl lleol a chynnyrch y cychod gwenyn megis canhwyllau, cwyr dodrefn a sebon a wnaed o gwyr gwenyn.
Mae gan Ffair Fêl Conwy siarter ers 700 mlynedd ac fe’i sylfaenwyd gan Edward I. Mae’r gwenynwyr lleol yn gwerthu oddeutu tunnell o fêl erbyn amser cinio. Ni chodir tâl am stondin. Yn ogystal â’r stondinau mêl, mae yno hefyd grefftau, planhigion a chynnyrch lleol. Mae nifer o atyniadau o fewn tref gaerog Conwy, sydd yn Safle Treftadaeth y Byd.