Chwilen Bach Cwch Gwenyn

Ar yr 11fed o Fedi 2014 cadarnhawyd y canfod cyntaf o’r Chwilen Bach Cwch Gwenyn (CBCG) ger dinas porthladd Giola Tauro yn Ne-orllewin yr Eidal. Roedd y sampl wedi cael ei cymryd  o cwch gwenyn abwyd debyg i’r Gwynfeydd Gwyliedig yn y DU. Mae’r Uned Wenyn Cenedlaethol yn trafod gyda’r Awdurdodau Eidalaidd ac ein partneriaid Ewropeaidd i sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau i atal CBCG rhag iddo dod i mewn i’r DU ac niweido ein poblogaeth o wenyn.

Mae’r Awdurdodaur Eidal wedi sefydlu parth gwarchod radiws o 20km a pharth gwyliadwriaeth 100km o gwmpas y safle cychwynol. Mae’r gweithgareddau gorchwylio a rheoli cychwynol yn canolbwyntio ar y parth 20km a cyfyngiadau ar symudiadau yn y parth 100km yn atal rhag unrjhiw allforio neu symudiad o wenyn, cynhyrchion gwenyn ac offer o’r parth.

Ar ddydd Mercher 1af o Hydref cyhoeddodd Y Labordy Cyfeirio Cenedlaethol ar gyfer gwenynyna yn yr Eidal ddiweddariad yn adrodd canfod 16 o gwenynfeydd wedi heidio gyda’r CBCG, i gyd o fewn y parth 20km gwarchod gwreidddiol. Dinistrwyd yr cychod heintiedig ac aredwyd yr pridd oi gwmpas a’u trin gyda drensh. Mae mesurau gwyliadwriaeth a rheoli yn parhau.

Ar gyfer Cymru a Lloegr mae’r Uned Wenyn Cenedlaethol wedi trywyddy holl mewnforion o becynnau o’r ardal Eidaleg , tua 600 o cytrefi, a phob cynlaniad wedi bod yn negyddol.. Hoffai’r NBU ddiolch i fewnforwyr gwenyn ac i’r gwenynwyr sydd wedi bod yn cynothwyol iawn o ran eu help olrhain symudiadau o’r mewnforion hyn ymlaen o’r pwynt cychwynol yn cyraedd yr DU.

Dylech barhau i ddefnyddio wefan NBU am y wybodaeth diweddaraf, yn benodol Tudalenau y Newyddion ar tudalen CBCG yn yr adran pla a chlefydau gwenyn: http://www.nationalbeeunit.com/ .