Hafan

Please note: this website will be closing at the end of February 2021. WBKA will be launching a new web site at wbka.com shortly after that.

Sylwch: bydd y wefan hon yn cau ddiwedd mis Chwefror 2021. Bydd WBKA yn lansio gwefan newydd yn wbka.com yn fuan ar ôl hynny.

Croeso i wefan Cymdeithas Gwenynwyr Cymru (WBKA), gobeithio y bydd eich ymweliad yn rhoi mwynhad a gwybodaeth ichi. 

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru ydyn ni ac mae’r 19 Cymdeithas leol yng Nghymru’n gysylltiedig â hi. Efallai y gallech ein gweld ni fel gwenynen, gyda’r pen yn llais i’r rhai sy’n cadw gwenyn yng Nghymru, y thoracs yn ganolbwynt y wybodaeth a’r abdomen yn ysgogi gweithredu.

Mae hi’n bosib bod yn Aelod Unigol (Uniongyrchol) o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru, ond mae’r rhan fwyaf o’r 1,650 aelod yn aelodau anuniongyrchol, yn yr ystyr eu bod yn perthyn i un o’r 19 cymdeithas cadw gwenyn annibynnol leol. Gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais i fod yn aelod o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru o’r ‘Man Gwybodaeth’. Gallwch ddod o hyd i’ch cymdeithas leol a rhagor o wybodaeth amdani yma.

Mae cyfran o’r ffi y mae aelod cymdeithas yn ei thalu’n mynd tuag at gostau gweithredu Cymdeithas Gwenynwyr Cymru a hefyd i ddarparu yswiriant atebolrwydd trydydd parti ac atebolrwydd cynnyrch y mae’r Gymdeithas wedi’i negodi ar ran ei haelodau.